ثبت نام

شرایط و قوانینرا مطالعه نموده و موافقم

کد تایید برای شما ایمیل شد (120 ثانیه تا درخواست مجدد))

کد تایید برای شما پیامک شد (120 ثانیه تا درخواست مجدد)

توجه کنید که شماره شبا و شماره کارت وارد شده باید متعلق به شما و متصل به یک حساب بانکی یکسان باشند

راهنمای عکس سلفی

  • به هنگــام گرفـتن عکــس لطفاً متن زیر را به صورت دست نویــس و خوانا ، به همراه کــارت ملــی در کنار چهره خود قرار دهید

متن : اینجانب به کد ملی ضمن مطالعه و تایید قوانین کامکس ، متعهد می گردم که حساب کاربری خود را به اشخاص غیر ندهم و در صورت تخلف ، مسئولیت آن را می پذیرم

تاریخ و امضا